Energi, Engagemang & Effektivitet = LÖNSAMHET
Attraktionsvärdet idag är att kunna erbjuda meningsfullhet, hållbarhet och utveckling!
Hur utvecklar vi då ett tydligt engagerande ledarskap och ett tydligt engagemang i organisationen? Hur får vi ett tydligt fokus och medarbetare med energi att bidra med sitt bästa jag? Excelsa Ledarskap vill vara föregångare och bygga vidare i ett positivt vinn-vinn tänkande för framtidens långsiktiga företag. De arbetar aktivt med samspelet i affären och strukturen, nyckelvärden och mänskliga processer.
Tänk om alla chefer, medarbetare och kunder, ja en hel verksamhet, hade sitt fulla engagemang i resan, att lyckas nå nya destinationer. Vi tänker oss en lite längre resa där vi behöver kartan och kompassen inställd på bilden av den nya destinationen. En spännande scenografi kan ge en rejäl dos inspiration! Vi behöver veta var vi är, hur omvärlden ser ut, hur vi i samspel kan ta oss fram samt att resan och framförallt målet kan ge oss det just vi vill ha ! Om vi också vet vilka vi är, vilka resurser vi har och vad vi behöver använda och utveckla blir vi smidiga och modiga. Har vi inhämtat kunskap, planerat och kollat hindren för när viktiga stödåtgärder behövs och stimulerande påfyllning under vägen så känner vi tillit.
- Vi stannar upp, reflekterar och hittar en strategi och ett ledarskap för att ta oss fram utifrån olika perspektiv och med olika förutsättningar. Framgångsnycklarna är viktiga. Känslan och glädjen när vi själva och i samspel med andra lyckas planera, agera och uppnå målet och belöningen kan få oss att bestiga nya berg och hitta nya vägar, säger Annika Kindstrand som driver Excelsa Ledarskap.

Grunden i Excelsa Ledarskaps arbete är det systematiska helhetstänkandet med den ömsesidiga vinsten och respekten. De är också med och håller ihop processer hela vägen från nulägeskartan och önskat läge till förstärkare och färdigheter i vardagen. Det handlar om att på olika sätt stärka organisationer genom att skapa rätt förutsättningar för ledare och medarbetare att göra sitt bästa men också att synas mer på alla nivåer. Det är ett strukturerat och systematiskt arbete att stärka och bevara sin energi, sitt engagemang och även sitt fokus både som individ och ledare i olika team och förändringsprocesser.
- Viljan att hitta sin positiva energi, vara engagerad och lyckas prestera så bra som möjligt, utifrån sina förutsättningar, är ett gemensamt mål såväl för en organisation som en individ. Det är viktigt att ha med sig, betonar Annika. Vi ger stöd till att det man vill uppnå verkligen ska hända och leva av egen kraft i organisationen, att det dessutom känns och märks hos var och en.

Excelsa Ledarskap bidrar i nära dialog till det stöd som varje unik verksamhet, ledning och individ behöver.
- I våra uppföljningar av de ekonomiska värdena har vi i högre grad inkluderat de mänskliga processerna för att synliggöra, rikta och följa upp våra ständiga förändringar, säger Annika.

Annika är socionom och certifierad livs- och karriärcoach. Hon brinner för att stärka ledare, individer och verksamheter. Med sitt breda erfarenhetsperspektiv inom Human Recourses, verksamhetsutveckling och ledar- och individutveckling vill hon ge mod till nya vägar. Företaget ingår i ett nätverk som gör att de kan arbeta med både stora och lite mindre verksamheter inom olika branscher. Genom ett nära samarbete med Humagic Group har Excelsa Ledarskap dessutom certifieringar och möjlighet att erbjuda olika processer och kartläggningar för nyckelområden i samspelet mellan kund, ledning, medarbetare och hälsa. På ett systematiskt sätt kan de bygga upp och vidareutveckla Det Goda Sambandet.
- Våra olika "dialogverktyg" är för många ett inspirerande och effektivt sätt att tillsammans bli medvetna om organisationens engagemangsnivå, status i teamprocesser, behov i kunddialogen, men också en energinivåanalys. Ett högt engagemang behöver styrka från fyra olika energi-perspektiv och vi mäter de olika energinivåerna. Det här är något många chefer efterfrågar! Vi ser vad vi behöver förbättra och varför, berättar Annika.

Vi är både lika och olika, det är dynamiken. Som ett komplement för att lättare visa och få information om vilka vi är, vad vi vill och vad som är viktigt för oss, använder Excelsa Ledarskap också olika utvecklingsverktyg. Det kan vara en personlig beteendeprofil, ledarskapsprofil eller annan profil men också övningar som tydliggör värderingar och drivkrafter.
- Vi är både lika och olika och det är viktigt att lyfta fram. Olikheterna avdramatiseras och med lite humor kan det bli lättare att förstå varandra, vilken roll man har i gruppen och vad man kan åstadkomma tillsammans, förklarar Annika.

Förändringsprocesser kan bli mer hållbara och framgångsrika med hänsyn till kommunikationen och den psykologiska processen. Excelsa Ledarskap ger stöd i flera pusselbitar. För att spara tid och negativ energi visar Annika hur, transitionen är en viktig pusselbit vid förändring. Vi kommer även in på förmågan att leda sig själv, varumärke och livs- och karriär- navigering, något Annika arbetat mycket med både i utveckling och avveckling. Ett varumärke tar tid att bygga upp men kan raseras på ett ögonblick.

Annika anser att personlig chefs- och mentorcoaching och "påfyllning av energi" ska vara en förstärkare och ett tillgängligt och naturligt stöd i olika situationer och skeden i livet.
- Vi ser att både chefer, team och individer i allt högre utsträckning i olika lägen efterfrågar samtal med samtalspartners och personliga chefs- och mentorcoacher för att få reflektera, men också för att få vägledning och träning med stöd av verktyg som kognitiv beteendeförändring, ledar- och beteendeanalyser och energianalys, säger Annika.
Excelsa Ledarskap gör det möjligt för individer och företag, inklusive utspridda organisationer, att utifrån certifierade metoder även erbjuda situationsanpassade samtal och program via telefon, till enskilda chefer, individer eller grupper.
- Vår erfarenhet är att sparad restid och kostnadseffektivitet också kan underlätta fokus med hög närvaro. Jag vet hur efterfrågat och uppskattat det här är, säger Annika, för mig är det också utveckling och ett stort värde att få mötas och se och höra hur chefer och individer utvecklas och lyckas i olika sammanhang!

Excelsa Ledarskap arbetar stegvis och långsiktigt med nyckelområden på alla nivåer. Genom lång erfarenhet och bekräftande forskningsresultat har de utvecklat de processer och det stöd som ger bestående resultat.
- I våra olika uppföljningsverktyg kan vi redan på ett års sikt se väsentliga skillnader utifrån aktiva engagemangsinsatser och förstärkande åtgärder, avslutar Annika.

Excelsa Ledarskap AB

Bransch:
Utveckling

Telefon: 0703-445546


Email:
annika.kindstrand@excelsaledarskap.se

Hemsida:
www.excelsaledarskap.se

Adress:
Excelsa Ledarskap AB
Sveavägen 31
18160 Lidingö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN